صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بخشنامه‌های نظارت

1394  |  1393  |  1392 مجموعه بخشنامه ها  |  1392  |  1391 مجموعه بخشنامه ها  |  1391  |  1390 مجموعه بخشنامه ها  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385  |  1384  |  1383  |  1382  |  1381  |  1380  |  1379

1394
    1- بخشنامه شماره 3258/94 مورخ 15/01/1394; اعلام مستثني شدن مشروط شرکت‌هاي ذيل برخي نهادها و مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي از رعايت ضوابط مربوط به ذي‌نفع واحد - 105 KB   PDF icon
    2- بخشنامه شماره 5949/94 مورخ 17/01/1394; ابلاغ اصلاحيه آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها - 207 KB   PDF icon
    3- بخشنامه شماره 31595/94 مورخ 10/02/1394; تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عمليات مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکی ریالی - 90 KB   PDF icon
    4- بخشنامه شماره 31614/94 مورخ 10/02/1394; لغو بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/1393 در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل حساب‌های دو‌منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی - 92 KB   PDF icon
    5- بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394; ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 - 333 KB   PDF icon
    6- بخشنامه شماره 36573/94 مورخ 16/02/1394; اعلام نحوه تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي دوره‌هاي مختلف زماني کمتر از يک‌سال (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394) - 92 KB   PDF icon
    7- بخشنامه شماره 38868/94 مورخ 19/02/1394; ابلاغ ترجمه سند اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي - 721 KB   PDF icon
    8- بخشنامه شماره 57475/94 مورخ 06/03/1394; تأکید بر لزوم اجرای تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن براي تمامي واحدهاي سازماني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي - 93 KB   PDF icon
    9- بخشنامه شماره 60351/94 مورخ 10/03/1394; ابلاغ نسخه‌اي از قانون "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور" به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي، مستخرج از قانون مذکور - 632 KB   PDF icon
    10- بخشنامه شماره 62147/94 مورخ 11/03/1394; ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري (نسخه بازنگري و اصلاح‌شده) - 174 KB   PDF icon
    11- بخشنامه شماره 62358/94 مورخ 12/03/1394; تأکید بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394) - 112 KB   PDF icon
    12- بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» - 1.27 MB   PDF icon
    13- بخشنامه شماره 69643/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394؛ اشاره به برخي تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانکي - 87 KB   PDF icon
    14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ويژگي‌هاي کنترلي «کارت هوشمند ملي» و «شناسنامه‌هاي طرح جديد» - 8.89 MB   PDF icon