صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بخشنامه‌های نظارت

1395  |  1394  |  1393 مجموعه بخشنامه‌ها  |  1393  |  1392 مجموعه بخشنامه ها  |  1392  |  1391 مجموعه بخشنامه ها  |  1391  |  1390 مجموعه بخشنامه ها  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385  |  1384  |  1383  |  1382  |  1381  |  1380  |  1379

1395
    1- بخشنامه شماره 22987/95 مورخ 29/01/1395; ايجاد سرفصل حساب در دفاتر کل بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به منظور امکان افتتاح حساب ريالي براي بانک‌هاي خارجي - 62 KB   PDF icon
    2- بخشنامه شماره 79805/95 مورخ 13/03/1395; ترجمه گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان فواید و هزینه‌های سرمایه بانک - 15.21 MB   PDF icon
    3- بخشنامه شماره 107016/95 مورخ 06/04/1395; ابلاغ آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباري - 216 KB   PDF icon
    4- بخشنامه شماره 108391/95 مورخ 08/04/1395; ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار با موضوع تاکيد بر سپرده‌گذاري بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد يکديگر در چارچوب بازار بين‌بانکی ريالي و عدم شمول سپرده قانوني به سپرده‌هاي بين بانکي که صرفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي‌شوند - 64 KB   PDF icon
    5- بخشنامه شماره 109926/95 مورخ 09/04/1395; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل حساب جاري - 2.25 MB   PDF icon
    6- بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395; ابلاغ نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات - 77 KB   PDF icon