صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بخشنامه‌های نظارت

1393  |  1392  |  1391  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385  |  1384  |  1383  |  1382  |  1381  |  1380  |  1379

1393
» 1- بخشنامه شماره 21164/93 مورخ 01/02/1393; ابلاغ اصلاحيه آئين نامه اجرايي بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 190243/ت 50261 هـ‌ مورخ 25/12/1392 هیأت محترم وزیران 730 KB -   PDF icon
» 2 - بخشنامه شماره 37852/93 مورخ 16/02/1393; تأکید بر اجراي مفاد "دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سهم سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق الوکاله بکارگيري سپرده ها" 102 KB -   PDF icon
» 3- بخشنامه شماره 72057/93 مورخ 20/03/1393; ابلاغ بخشنامه اعطاي تسهيلات بانکي به بخش آب و کشاورزي مطابق با بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور 97 KB -   PDF icon
» 4- بخشنامه شماره 75110/93 مورخ 22/03/1393; لزوم سپرده گذاري مدت‌دار بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ريالي 94 KB -   PDF icon
» 5- بخشنامه شماره 76335/93 مورخ 24/03/1393; تاکيد بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري 2.09 MB -   PDF icon
» 6- بخشنامه شماره 89539/93 مورخ 05/04/1393; ابلاغ دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت ریالی 130 KB -   PDF icon
» 7- بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/04/1393; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب يک هزار و يکصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار 216 KB -   PDF icon
» 8- بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393; ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکي کشور مصوب یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار 278 KB -   PDF icon
» 9- بخشنامه شماره 113776/93 مورخ 26/04/1393; ابلاغ مجموعه تکاليف شبکه بانکي کشور در قانون بودجه سال 1393 کل کشور 101 KB -   PDF icon
» 10- بخشنامه شماره 114699/93 مورخ 29/04/1393; ابلاغ نحوه محاسبه يارانه سود تسهيلات 106 KB -   PDF icon
» 11- بخشنامه شماره 120293/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری 1.08 MB -   PDF icon
» 12- بخشنامه شماره 120260/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی 328 KB -   PDF icon
» 13- بخشنامه شماره 120285/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ فرم يکنواخت قراردادهاي "فروش اقساطي مسکن" ،‌ "فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات" و "فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار" 455 KB -   PDF icon
» 14- بخشنامه شماره 125845/93 مورخ 11/05/1393; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل حساب جاري موضوع تصميمات متخذه در يک هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار 2.39 MB -   PDF icon
» 15- بخشنامه شماره 126286/93 مورخ 12/05/1393; الحاق مواردي به آئين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمين جلسه کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري 239 KB -   PDF icon
» 16- بخشنامه شماره 153191/93 مورخ 08/06/1393; ترجمه سند نظارت مبتنی بر ریسک براي پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم 905 KB -   PDF icon
» 17- بخشنامه شماره 158465/93 مورخ 12/06/1393; حسابرسي داخلي در بانکها - ترجمه سندي از کميته نظارت بر بانکداري بال در سال 2012 460 KB -   PDF icon
» 18- بخشنامه شماره 192342/93 مورخ 16/07/1393; دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان 412 KB -   PDF icon
» 19- بخشنامه شماره 209053/93 مورخ 04/08/1393; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی 2.42 MB -   PDF icon
» 20- بخشنامه شماره 222469/93 مورخ 20/08/1393; اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت‌های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه 98 KB -   PDF icon
» 21- بخشنامه شماره 237059/93 مورخ 04/09/1393; ابلاغ نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکاني در فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل (به استثناي خودروي سواري) و تاسيسات 103 KB -   PDF icon
» 22- بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/1393; اعلام ممنوعیت افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت دار برای دانشگاههای دولتی توسط شبکه بانکي کشور 93 KB -   PDF icon
» 23- بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393; ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها 135 KB -   PDF icon