بخشنامه‌های نظارت

۱- بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر اجرای صحیح و دقیق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبني‌بر لزوم استفاده از صورتحساب فروش کالا در اعطاي تسهيلات (به شرح نمونه مندرج در ماده مذکور) - 91 KB   PDF icon
۲- بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر لزوم همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار - 98 KB   PDF icon
۳- بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴; ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی - 522 KB   PDF icon
۴- بخشنامه شماره ۹۶/۵۶۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷; ابلاغ اقدامات و تمهيدات لازم براي صدور و عرضه " ياراکارت اعتباري " براي سرپرستان خانوارها - 98 KB   PDF icon
۵- بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخه‌اي از مشروح مواد قانوني مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - 175 KB   PDF icon
۶- بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخه‌اي از مشروح مواد قانوني مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور - 219 KB   PDF icon
۷- بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱; ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار - 149 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   835,852