صفحه نخست » نظام‌های پرداخت
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

نظام‌های پرداخت

Payment-Systems-Department.jpgنظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با توجه به مسايل، مشكلات و چالش‌های پيش روی شبكه بانكی كشور و لزوم حركت آن به سوی تحول در راهبردها و شيوه‌های خدمت رسانی به مشتريان، با تجديد ساختار اداره شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) در قالب اداره نظام‌های پرداخت  علاوه بر تكاليف مربوط به انجام عمليات تهاتر و تسويه پرداخت‌های الكترونيكی كارتی، دو وظيفه عمده تدوين مقررات و استانداردها و همچنين نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ايجاد محوری در ميان شبكه بانكی، موجبات ايجاد هماهنگی در حركت بانك‌های كشور به سوی بانكداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. بيشتر...

در يک نگاه