صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1394 » سهم 63 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
در هشت ماه اول سال جاری رخ داد

سهم 63 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها


تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 8 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 2197.6  هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 129.5 هزار ميليارد ريال (معادل6.3 درصد) افزايش داشته است.          جدول شماره 1 بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 8 ماهه سال جاری 642.8  هزار میلیارد ریال (معادل 29.2 درصد) بوده که نسبت به 8 ماهه سال گذشته 4.4 هزار میلیارد ریال (معادل 0.7 درصد) کاهش داشته است.
 


 


جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال معادل 63.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 143.8 هزار میلیارد ریال معادل 11.5 درصد افزايش داشته است.
 
در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاری معادل 531.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
         ملاحظه مي‌شود از 642.8 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 82.6 درصد آن (مبلغ 531.1 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری مي‌باشد.

 

 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.