صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1389 » ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی برگزار...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی برگزار شد

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی، تحت عنوان "حقوق پرداخت های بانکی با تأ کید بر نقش بانک مرکزی " با سخنرانی دکتر مصطفی السان ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و کارشناس مسایل پولی وبانکی ، در بانک مرکزی برگزار شد .
    در این نشست دکتر مصطفی السان با اشاره به دو موضوع حل و فصل اختلا فات مربوط به پرداخت های بانکی و نقش بانک مرکزی در این پرداخت ها گفت : عملیات دریافت و پرداخت ،بخش عمده ای از فعالیتهای بانکی را تشکیل می دهد و از جمله عملیاتهای بانکی است که در آن بانکها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درارتباط هستند . پرداختهای بانکی،مسائل حقوقی متعددی را موجب می شود که بررسی دقیق اوصاف و ماهیت آنها می تواند بانکها و موسسات مالی را در تنظیم دقیق روابط خود با مشتریان و جلوگیری از بروز هر گونه اختلال و اختلاف یاری نماید . به علاوه ، لازم است در فرض بروز اختلاف ، تا حد امکان راه حلهای غیر قضایی برای حل و فصل آنها ارایه شود .
     دکتر السان درادامه به انواع وشیوه های پرداخت های بانکی ، اختلال و اشتباه در پرداختهای بانکی و آثاری که دربروز خطا یا اشتبا ه می تواند در این نوع از پرداخت ها داشته باشد ،اشاره کرد .                    
     ایشان اظهار داشت: چهار نوع پرداخت بانکی وجود دارد که مهمترین آن پرداخت هایی هستند که بانک به عنوان واسطه عمل می کند.
      وی افزود :بانک مرکزی دراین پرداخت ها سه وظیفه  ایفا می کند . اولین وظیفه بانک مرکزی به عنوان یکی از طرفین پرداخت ، در پرداخت های کلان یا پرداخت های دولتی می باشد یعنی بانک مرکزی به مثابه بانک بانکها ست و بانک مرکزی بانک دار دولت است. دومین وظیفه  بانک مرکزی راهبری و نظارت بر نظامهای پرداخت به معنای مدیریت عالی آنها می باشد و به معنای مداخله درامور داخلی بانکها نیست و بیشتر در جهت نظارت بر جریان پول و روابط بین بانکی است و سومین وظیفه بانک مرکزی هم در پرداخت های کلان و بین المللی می باشد.