صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال بیستم، شماره...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال بیستم، شماره 60 ، زمستان 1390

» جلد 193 KB -   PDF icon
» شناسنامه 109 KB -   PDF icon
» فهرست 89 KB -   PDF icon
» راهنمای نویسندگان 126 KB -   PDF icon
» تأثير بي ثباتي اقتصاد کلان بر رفتار وام دهي بانک هاي تجاري در ايران ( 1353-1387)-مجيد صامتي، رحيم دلالي اصفهاني، حسن کارنامه حقيقي 422 KB -   PDF icon
» محاسبه شاخص قيمت دارايي ها و بررسی اثر آن بر تورم - فخری محدث 750 KB -   PDF icon
» بررسي رابطه بين نرخ ارز و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رويکردARDL - ميلاد صارم صفاري، حامد طاهري 347 KB -   PDF icon
» بررسي تأثير دوگانگي وظيفه مديرعامل بر ارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - مجيد عباسي، دکتر موسي احمدي 567 KB -   PDF icon
» برآورد اندازه بهينه دولت در اقتصاد ايران با استفاده از تخمين منحني آرمي - محمد اخباري، سميرا زيدي زاده 499 KB -   PDF icon
» نظريه ريکاردو – ميل به رد يا تأييد ديدگاه هاي اقتصاددانان در حمايت از جهاني سازي می پردازد؟ - دکتر صالح قويدل، محمد دهيني 383 KB -   PDF icon
» مديريت گذر به يک نظام مالي ايمنتر - دکتر زهرا خوشنود 418 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 57 KB -   PDF icon
» خلاصه انگلیسی 50 KB -   PDF icon
» فهرست انگلیسی 84 KB -   PDF icon
» شناسنامه انگلیسی 120 KB -   PDF icon