صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 73، بهار 1395
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 73، بهار 1395

» 1- شناسنامه 88 KB -   PDF icon
» 2-فهرست 141 KB -   PDF icon
» 3-راهنمای نویسندگان 105 KB -   PDF icon
» 4-سردبیر- نگاهی به اقتصاد 174 KB -   PDF icon
» 5-بررسي اثر حجم تراکنش‌های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول- دکتر داود دانش جعفری، دکتر جاوید بهرامی، مجتبی راعی دهقی 614 KB -   PDF icon
» 6-بررسی میزان بهره‌وری شعب بانک ملی شهر تهران- دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی 562 KB -   PDF icon
» 7-بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري مجازي در نظام بانکی کشور- عبداله یاوران بخشایش، آرش بادپا 790 KB -   PDF icon
» 8-سیر پیشرفت فناوری‏های مالی و تأثیر آن بر آینده صنعت بانکداری: تحلیل استراتژیک- سیده سحر محمدی قمی، سیاوش حکمت، زهرا اسلامی 616 KB -   PDF icon
» 9-درس‌هایی از تجربه خودروسازی در کشور کره جنوبی- دکتر یگانه موسوی جهرمی، امین قبادی 666 KB -   PDF icon
» 10. طراحی و اجرای هدف‌گذاری تورم- مترجمین: دکتر رضا بوستانی، هادی دادخواه 456 KB -   PDF icon
» 11-نقش بانک مرکزی در ثبات مالی- مترجمین: عباس فدایی، محمد ولی‌پور پاشاه 804 KB -   PDF icon
» 12-فرم اشتراک 82 KB -   PDF icon
» 13-چکیده انگلیسی مقالات 144 KB -   PDF icon
» 14-فهرست انگلیسی 90 KB -   PDF icon
» 15-شناسنامه انگلیسی 196 KB -   PDF icon