صفحه نخست » نظارت بانکی » مبارزه با پولشويی » بخشنامه ها
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بخشنامه ها

» بخشنامه شماره مب/403 مورخ 29/2/1384؛ ابلاغ ترجمه سند مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری(ازاسناد کمیته نظارت بانکی بال) 151 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/1753 مورخ 8/9/1384؛‌ دریافت اطلاعات مربوط به کد ملی، کد پستی و شماره سریال شناسنامه مشتری جهت افتتاح حساب بانکی 35 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/ 2288 مورخ 27/11/1384؛ ابلاغ ترجمه سند راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری(از اسناد کمیته نظارت بانکی بال) 201 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/ 1025 مورخ 31/4/1385؛ تاکید بر احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک ها 44 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386؛ حداقل الزامات تحت عنوان " رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری " 370 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/348 مورخ 2/2/1387؛ آیین نامه نظام سنجش اعتبار(موضوع مصوبه شماره 211829/ت39396/ه مورخ 26/12/1386 هیات محترم وزیران) 1.27 MB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/349 مورخ 2/2/1387؛ آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور(موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/12/1386 هیات محترم وزیران) 491 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387؛‌ ابلاغ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری 167 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره مب/2453 مورخ 3/7/1387؛ ضرورت دریافت شماره اقتصادی اشخاص حقوقی برای اعطای تسهیلات 68 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 55556 مورخ 16/9/1387؛ اعلام مدارک شناسایی قابل قبول برای اتباع خارجی جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز 34 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 107 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 211072/88 مورخ 9/10/1388؛‌ حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق" 596 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 236113/88 مورخ 8/11/1388؛ تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (44) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 98 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/2/1389؛‌ ارسال لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگی های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی 454 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389؛ ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها 129 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 92805/89 مورخ 2/5/1389؛ در خصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز(موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) - بانک ها 36 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 92816/89 مورخ 2/5/1389؛ در خصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز(موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) - صرافی ها 34 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 128003/89 مورخ 15/6/1389؛ لزوم ایجاد واحدی به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری( موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) 35 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/8/1389؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری(مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار) 130 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/8/1389؛ تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد"آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها"،‌موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389 92 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 271637/89 مورخ 8/12/1389؛ ابلاغ مقاله «پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضد پولشویی» به شبکه بانکی کشور 59 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 279803/89 مورخ 16/12/1389؛ در خصوص لزوم شناسایی مشتریان بانک ها توسط متصدیان بانکی و عدم واگذاری این وظیفه به اشخاص ثالث 36 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 284876/89 مورخ 22/12/1389؛ اصلاح بخشی از آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها 197 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390؛ ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری 1018 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 59120/90 مورخ 17/03/1390؛ در خصوص تمدید اعتبار اولین کارت های شناسایی ملی صادره طی سال های 1380 لغایت 1383 تا پایان سال 1392 71 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390؛ لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 26/5/1390 111 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 190959/90 مورخ 14/8/1390؛ اشخاص(حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 173029/90 مورخ 25/7/1390 116 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 237091/90 مورخ 6/10/1390؛ لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی توسط صندوق های قرض الحسنه 131 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 237089/90 مورخ 6/10/1390؛ رعایت مقررات مبارزه با پولشویی توسط شرکت های لیزینگ 128 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 274508/90 مورخ 17/11/1390؛ ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری و صرافی ها 322 KB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 75324/91 مورخ 27/3/1391؛ لزوم اخذ شناسه ملی توسط تمامی اشخاص حقوقی از جمله موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، دانشگاه ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه و ارائه آن به بانک ها و موسسات اعتباری 2.54 MB -   PDF icon
» بخشنامه شماره 105465/92 مورخ 13/04/1392; ابلاغ ترجمه کتاب "استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم"  
» ابلاغ بخشنامه شماره 359526/92 مورخ 07/12/1392 ; ارسال کتاب پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم ، راهنماي عملي براي ناظران بانكي 123 KB -  
» بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ويژگي‌هاي کنترلي «کارت هوشمند ملي» و «شناسنامه‌هاي طرح جديد»  
» بخشنامه شماره 42930/95 مورخ 13/02/1395؛ ابلاغ "قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم" 313 KB -   PDF icon