محاسبه گر تورم

براي تبديل ارزش ريالی مبلغی در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی ديگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به شرح فرمول ذیل استفاده می شود:

 
 مبلغ ريالی  × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر =   ارزش ريالي مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر
عدد شاخص در مقطع زمانی اول

به منظور تسهيل اين عمليات محاسبه گر زير تعبيه شده است تا بدون مراجعه به جداول اعداد شاخص CPI  بتوان تبدیل مورد نظر را انجام داد. بدیهی است برای استناد قانونی نیاز به مکاتبه با بخش حقوقی بانک مرکزی می‌باشد. توجه شود که با تغییر سال پایه و به تبع آن تغییر اعداد شاخص، ممکن است مبالغ به روزرسانی شده تغییرات جزئی داشته باشند. لازم به ذکر است، ملاک محاسبه همواره اعداد شاخص براساس آخرین سال پایه است.
 
ریال
در سال

ریال
در سال


ریال
در سال
و ماه

ریال
در سال
و ماه
تعداد بازديدها:   1,264,377