نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی حداقل نرخ توافق بازخرید نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ %19.87 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ %19.9 %19.8 %22 %14


تعداد بازديدها:   7,059