مانده کل تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان

  آمار و گزارش کل مانده تسهيلات و سپرده هاي ريالي و ارزي بانک ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک استان

      با توجه به اهميت آمار و نقش ويژه آن در فرآيند برنامه‌ريزي و سياستگذاري و به منظور دسترسي محققين، دانش پژوهان و دانشگاهيان ، آمارهاي مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به تفکيک استاني درمقاطع پايان سالهاي 1385 الي 1387  جهت بهره ‌برداري عموم در سايت بانک مرکزي قرار گرفته و از آن پس نيز آمار مزبور بطور مستمر به صورت ماهانه منتشر شده است.از ابتداي سال 1394 به همراه آمار مذکور گزارش مختصري به منظور استفاده هر چه بيشتر مخاطبين در سايت قرار گرفته است.

      اطلاعات فوق مربوط به بانکهاي دولتي ،خصوصي شده، خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. عمده ارقام سپرده‌هاي ريالي بخش غيردولتي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل  سپرده‌هاي ديداري ، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده  سرمايه گذاري  ‌کوتاه ‌مدت و بلندمدت ، پيش دريافتهاي غيردولتي و بستانکاران موقت ريالي و سپرده‌هاي ارزي شامل سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پيش دريافت اعتبارات اسنادي غيردولتي و بستانکاران موقت ارزي مي‌باشد.

      عمده ارقام تسهيلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهيلات اعطايي اعم از ريالي وارزي ومطالبات سررسيد گذشته ، معوق ومشکوک الوصول مي  باشد. درضمن سپرده قانوني شامل سپرده هاي ريالي مي باشد.
 

فروردین  
ارديبهشت  
خرداد  
تیر  


تعداد بازديدها:   695,013