بخشنامه های اعتبارات

ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توسط سایر بانک ها - 268 KB   PDF icon
ابلاغ افزایش سقف‌ تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن - 341 KB   PDF icon
ابلاغ تسهیلات مقاوم‌سازی و مرمت بناهای تاریخی در محدوده بافت‌های تاریخی و تسهیلات ودیعه مسکن به دوره مرمت و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی - 441 KB   PDF icon
افزایش حداکثر 35 درصدی سقف تسهیلات ساخت و فروش اقساطی طرح‌های تولید صنعتی مسکن و دانش‌بنیان - 266 KB   PDF icon
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر - 221 KB   PDF icon
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن - 273 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل و سهمیه بانک ها در اجرای جزء (3) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت مسکن یا خرید مسکن - 914 KB   PDF icon
اصلاح سهمیه بانک ها در اجرای جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار هیئت امنای حساب های استانی - 287 KB   PDF icon
اصلاح سهمیه بانک ها در اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور - 287 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه بانک ها در اجرای بند (ی) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه دیه زندانیان نیازمند و زندانیان زن - 292 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه بانک ها در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) ذیل آن موضوع تسهیلات قرض الحسنه تامین جهزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی - 352 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه بانک ها در اجرای بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور - 284 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 1402 - 292 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل و سهمیه بانک ها در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری - 793 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل و سهمیه بانک ها در اجرای بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) ذیل آن موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 840 KB   PDF icon
ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه - 358 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار هیئت امنای حساب های استانی - 327 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (4) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور - 329 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (5) بند (الف) و جزء (10) بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی - 267 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع اعطای تسهیلات به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی - 269 KB   PDF icon
ابلاغ تمدید اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن - 264 KB   PDF icon
ابلاغ بند (هـ) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات ماده (4) قانون جهش تولید مسکن - 270 KB   PDF icon
افزایش سقف مبلغ سپرده گذاری و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن جوانان - 278 KB   PDF icon
ابلاغ بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی - 286 KB   PDF icon
ابلاغ تمدید بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه کشور بر اساس بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور - 263 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) ذیل آن موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 439 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری - 407 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   1,160,384