شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهریتعداد بازديدها:   438,132