۱۳۹۵

1- بخشنامه شماره 22987/95 مورخ 29/01/1395; ايجاد سرفصل حساب در دفاتر کل بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به منظور امکان افتتاح حساب ريالي براي بانک‌هاي خارجي - 62 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره 79805/95 مورخ 13/03/1395; ترجمه گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان فواید و هزینه‌های سرمایه بانک - 15.21 MB   PDF icon
3- بخشنامه شماره 107016/95 مورخ 06/04/1395; ابلاغ آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباري - 216 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره 108391/95 مورخ 08/04/1395; ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار با موضوع تاکيد بر سپرده‌گذاري بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد يکديگر در چارچوب بازار بين‌بانکی ريالي و عدم شمول سپرده قانوني به سپرده‌هاي بين بانکي که صرفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي‌شوند - 64 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره 109926/95 مورخ 09/04/1395; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل حساب جاري - 2.25 MB   PDF icon
6- بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395; ابلاغ نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات - 77 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 128669/95 مورخ 26/04/1395; ابلاغ اصلاح "دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران" - 200 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره 135800/95 مورخ 02/05/1395; ابلاغ ترجمه مقررات مربوط به سیستم‌های داخلی و کنترل داخلی بانک‌ها در کشور ترکیه - 854 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره 151700/95 مورخ 16/05/1395; ابلاغ بخش دوم ترجمه سند بال II - 1.71 MB   PDF icon
10- بخشنامه شماره 162233/95 مورخ 23/05/1395; ابلاغ ”قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت“ به شبکه بانکي کشور - 80 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 162253/95 مورخ 23/05/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول 23 گانه ارايه شده در "رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي" - 1.35 MB   PDF icon
12- بخشنامه شماره 168811/95 مورخ 28/05/1395; ابلاغ سقف اعتبار در قالب کارت اعتباري مرابحه در سه طبقه - 87 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره 170939/95 مورخ 31/05/1395; ممنوعيت تخصيص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌هاي تابعه و فرعي بانک‌ها و موسسات اعتباري در حساب بدهکاران موقت - 109 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395; ابلاغ "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري" - 287 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 206973/95 مورخ 31/06/1395; ابلاغ اصلاحيه "دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران" - کاهش حداقل سرمايه موردنياز براي تاسيس بانک برون مرزي در مناطق آزاد (نسخه اصلاح شده) - 354 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 207036/95 مورخ 31/06/1395; ابلاغ "دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه (کام)" - تعيين "کارمزد صدور و اعتبارسنجي مشتري" و "آبونمان سالانه کارت اعتباري" - 449 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 207107/95 مورخ 31/06/1395; ابلاغ اصلاحيه "دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي ـ ارزي‌)" (ويرايش‌شده طي بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395) - 178 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395; ابلاغ "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" - 213 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/07/1395; ابلاغ انواع و ميزان حداکثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) - 116 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره 244281/95 مورخ 03/08/1395; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1394 - 18.8 MB   PDF icon
21- بخشنامه شماره 264311/95 مورخ 19/08/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول حاکميت شرکتي براي بانک‌ها (کميته بال 2015) - 633 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 313238/94 مورخ 05/10/1394; تاکيد بر لزوم استفاده از فرم‌هاي يکنواخت قراردادهاي تسهيلات و هم‌چنين آگاهي کامل مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد قراردادهاي منعقده تسهيلات - 93 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 325176/95 مورخ 13/10/1395; افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن - 105 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 328187/95 مورخ 15/10/1395; ابلاغ عمومی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار تولید، توسعه و تغییر در برنامه‌های کاربردی بانکداری - 88 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 329137/95 مورخ 16/10/1395; ابلاغ بخش سوم ترجمه سند بال2 - 1.16 MB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 330417/95 مورخ 18/10/1395; ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور - 86 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 330422/95 مورخ 18/10/1395; لغو بخشنامه شماره 94/31614 مورخ 1394/02/10 با موضوع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل حساب‌های دو‌منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی - 85 KB   PDF icon
۲۸- بخشنامه شماره ۳۴۱۸۰۰/۹۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵; ابلاغ دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) - 227 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395; افزایش سقف جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (به انضمام يک نسخه از آخرين ويرايش دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ريالي – ارزي) - 452 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی - 10.5 MB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 343157/95 مورخ 28/10/1395; در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد - 88 KB   PDF icon
۳۲- بخشنامه شماره ۳۴۴۳۹۶/۹۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵; ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عمليات ارزي مؤسسات اعتباري - 148 KB   PDF icon
۳۳- بخشنامه شماره ۳۷۶۲۹۷/۹۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵; ابلاغ دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي (اصلاح‌شده طي بخشنامه شماره ۱۸۰۹۵۳/۹۶ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶) - 223 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره 408393/95 مورخ 18/12/1395; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری - 264 KB   PDF icon
۳۵- بخشنامه شماره ۴۲۰۴۱۸/۹۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵; صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباري (آخرين اصلاح) - 997 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   24,105