1387

1 - بخشنامه شماره مب/257 مورخ 28/01/1387 ; نحوه ساماندهي منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباري و ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه در بين مردم ( موضوع تصويب‌نامه شماره 211422/ت39394هـ مورخ 26/12/1386 هيات محترم وزيران ) - 691 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره مب/348 مورخ 02/02/1387 ; آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار ( موضوع مصوبه شماره 211829/ت 39396 /ه مورخ 26/12/86 هيات محترم وزيران ) - 1.27 MB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره مب/349 مورخ 02/02/1387 ; آيين نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور( موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/2/ 1386هیات محترم وزیران ) - 491 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره 506/هـ مورخ 07/02/1387 ; تعيين سقف وام قرض‌الحسنه براي بانک هاي قرض‌الحسنه و بانک هاي تجاري - 31 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره هـ/868 مورخ 24/02/1387 ; دستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع‌آوري ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 277 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره مب/350 مورخ 03/02/1387 ; آيين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک هاي دولتي ( موضوع مصوبه شماره 211849/ت 39399 مورخ 26/12/1386 هيات محترم وزيران ) - 515 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره مب/351 مورخ 03/02/1387 ; آيين نامه تامين نقدينگي شرکت‌هاي بزرگ، آزادسازي منابع بانکي از تسهيلات کلان و اختصاص آن به ساير بخش‌ها، تقويت توليد در بخش‌هاي اقتصادي و توزيع عادلانه ( موضوع تصويب‌نامه شماره 211436/ت39397هـ مورخ 26/12/1386 هيات محترم وزيران ) - 1.05 MB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره مب/1121 مورخ 22/03/1387 ; اعلام حد مجاز وضعيت باز ارزهاي دلار و يورو نسبت به سرمايه پايه بانک‌ها تا پايان سال 1387 - 36 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره مب/1284 مورخ 02/04/1387 ; ممنوعيت استفاده از اعتبار در حساب‌جاري با استفاده از عقد مضاربه مطلق - 47 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره نب/2600 مورخ 07/05/1387 ; درخواست اتخاذ تدابير لازم جهت بهره‌مندي مطلوب‌تر جانبازان و معلولين از خدمات شبکه بانکي کشور - 123 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 2625/هـ مورخ 30/05/1387 ; پاسخ به برخي سوالات مطروحه در خصوص ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 32 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره هـ/2876 مورخ 13/06/1387 ; رفع ابهامات مشتريان و شعب بانک‌ها در خصوص ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 39 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره مب/2351 مورخ 24/06/1387 ; ابلاغ نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه گذاري بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي (موضوع ماده 17 بسته سياستي-‌نظارتي سيستم بانکي کشور در سال 1387) - 89 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره مب/2378 مورخ 26/06/1387 ; ابلاغ شرايط لازم براي بانک‌ها و موسسات‌اعتباري غيربانکي جهت افزايش سقف تسهيلات‌و‌تعهدات کلان آن‌ها از 5٪ به 20٪ سرمايه پايه - 37 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره مب/2398 مورخ 27/06/1387 ; ابلاغ نرخ توديع سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات‌اعتباري غيربانکي نزد بانک‌مرکزي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران ( تشريح و تبيين مفاد ماده 20 بسته سياستي-نظارتي سيستم‌بانکي‌کشور در سال 1387 ) - 41 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/06/1387 ; آزادسازي سپرده‌قانوني به ميزان 2 درصد منابع سپرده‌اي - 34 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره هـ/3118 مورخ 30/06/1387 ; ابلاغ دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري - 167 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره مب/2435 مورخ 31/06/1387 ; لغو مصوبه 591 مجمع عمومي مشترک بانک‌ها و جايگزيني بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 39 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره هـ/3180 مورخ 02/07/1387 ; تسهيل در گردش کار ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 39 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره مب/2453 مورخ 03/07/1387 ; ضرورت دريافت شماره اقتصادي اشخاص حقوقي براي اعطاي تسهيلات - 68 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره نب/3741 مورخ 03/07/1387 ; اعلام حداکثر کارمزد خدمات بانکي ( ريالي) - 1.47 MB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 15484 مورخ 14/07/1387 ; دستورالعمل اجراي مواد 24 و 26 بسته سياستي- نظارتي سيستم بانکي کشور - 1.62 MB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 19280 مورخ 21/07/1387 ; مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار - 131 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 24117 مورخ 29/07/1387 ; تاکيد بر ضرورت ارائه گزارش توجيهي بانک ها براي اعلام نرخ سود سپرده هاي سرمايه‌گذاري - 34 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 4317 مورخ 05/08/1387 ; ابلاغ نرخ هاي جديد کارمزد خدمات بانکي - 46 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 26959 مورخ 06/08/1387 ; ارائه توضيحاتي در مورد بند 4-7 بخشنامه نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب - 38 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 28189 مورخ 07/08/1387 ; مجاز نبودن دريافت کارمزد بايت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از مردم - 35 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره 34547 مورخ 18/8/1387 ; ارائه تذکراتي به بانکهاي دولتي درخصوص انجام اقدامات اصلاحي در مورد تفاهم‌نامه‌هاي آنها به منظور جذب منابع وزارتخانه‌ها و موسسات عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و خصوصي، موسسات پولي غيربانکي مجاز و غيرمجاز - 25 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 36932 مورخ 20/08/1387 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک کشوري" - 250 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 55556 مورخ 16/09/1387 ; اعلام مدارک شناسايي قابل قبول براي اتباع خارجي جهت افتتاح حساب‌قرض‌الحسنه پس‌انداز - 34 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 67345 مورخ 03/10/1387 ; تعيين سقف مجاز اعطاي تسهيلات به شرکتهاي ليزينگ وابسته به بانکها و موسسات اعتباري - 85 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره 101835 مورخ 17/11/1387 ; شرايط اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج - 39 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 ; دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها - 119 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   39,593