1391

1 - بخشنامه شماره 21270/91مورخ 31/01/1391; ابلاغ "دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل ‌وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي" و اصلاح "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري"، موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385 - 246 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره 29506/91مورخ 10/02/1391; ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و کارت میزان - 2.08 MB   PDF icon
3- بخشنامه شماره 38094/91مورخ 18/02/1391; تعيين نرخ سود جديد تسهيلات مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان - 94 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره 44341/91 مورخ 24/02/1391; ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 14/12/90 کمیسیون اعتباری بانک مرکزي در خصوص اجرایی نمودن بیمه تسهیلات و پرداخت حق بیمه توسط بانک با هماهنگی شرکت‌های بیمه - 440 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره 59912/91مورخ 08/03/1391; ابلاغ دستورالعمل حساب‌ جاري (بازنگري‌شده در سال 1395) - 1.96 MB   PDF icon
6- بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/03/1391; ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان سپرده - 94 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 66711/91 مورخ 17/03/1391; اطلاع‌رسانی به بانک‌ها در خصوص تشکیل کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری - 112 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره 75324/91 مورخ 27/3/1391؛ لزوم اخذ شناسه ملی توسط تمامی اشخاص حقوقی از جمله موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، دانشگاه ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه و ارائه آن به بانک ها و موسسات اعتباری - 2.54 MB   PDF icon
9- بخشنامه شماره 78002/91 مورخ 28/03/1391؛ تاکيد بر عندالمطالبه بودن موعد پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه بانکي به ذينفع - 94 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/03/1391; ابلاغ ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 (اصلاح‌شده طي بخشنامه شماره 325176/95 مورخ 13/10/1395) - 140 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 85331/91 مورخ 05/04/1391 ; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی (ریالی) به شبکه بانکی کشور - 188 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره 88608/91 مورخ 08/04/1391; نحوه محاسبه سود و اقساط در تسهیلات دارای یارانه سود سهم دولت - 101 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره 91728/91 مورخ 11/04/1391; ابلاغ مفاد بند 7-7 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل در فروش وثایق تسهیلات از تسهیلات گیرندگان توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی - 109 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 99844/91 مورخ 19/04/1391 ; لزوم اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف ماده 169 قانون مالیات‌های مستقيم - 114 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 108312/91 مورخ 28/04/1391; تعيين حداقل ميزان بازپرداخت بدهي ناشي از خريد کالا از سوي دارنده کارت اعتباري ميزان (منسوخ) - 96 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 108313/91 مورخ 28/04/1391; ابلاغ تکاليف بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي در قانون بودجه سال 1391 کل کشور - 113 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 108314/91 مورخ 28/04/1391; ابلاغ تکاليف بانک‌هاي دولتي در قانون بودجه سال 1391 کل کشور - 106 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره 110078/91 مورخ 29/04/1391 ; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی (ریالی) به شبکه بانکی کشور- پيرو بخشنامه شماره 85331/91 مورخ 05/04/1391 - 198 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره 122342/91 مورخ 10/05/1391; ابلاغ بخشنامه ناظر بر نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ 23/3/1391 شورای پول و اعتبار - 234 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره 130995/91 مورخ 17/05/1391; اعلام مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار درخصوص امکان پذيرش سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به عنوان وثيقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و سقف جديد تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران - 106 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره 131164/91 مورخ 17/05/1391; نحوه استفاده از خدمات بانکی توسط نابینایان کشور - 149 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 143259/91 مورخ 01/06/1391; ابلاغ تصویب نامه شماره 120595/ت47632/ﻫ مورخ 22/5/1391 هیئت محترم وزیران در ارتباط با تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها - 1.68 MB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 147874/91 مورخ 05/06/1391; ابلاغ حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 91 به مبلغ 40 میلیون ریال - 95 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 166503/91 مورخ 29/06/1391; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات سنديکايي - 210 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 178901/91 مورخ 10/07/1391; ابلاغ نرخ سود تسهيلات کارت اعتباري ميزان (منسوخ) - 94 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 186342/91 مورخ 17/07/1391; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد استصناع و دستورالعمل حسابداري عقد خريد دين - 193 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 210843/91 مورخ 10/08/1391؛ ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (منسوخ) - 356 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره 212746/91 مورخ 09/08/1391، اصلاح ماده 16 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه (منسوخ) - 93 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 243110/91 مورخ 14/09/1391 ; ابلاغ دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي، موضوع بند (1) از یک‌هزار و یک‌صد و پنجاهمین صورت‌جلسه مورخ 16/8/1391 شورای پول و اعتبار - 839 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 244700/91 مورخ 15/09/1391 ; ابلاغ بند (1) یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای پول واعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی به شبکه بانکی کشور (منسوخ) - 2.44 MB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 23/09/1391 ; ابلاغ اصلاحيه شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه، مصوب جلسه 1151 مورخ 07/09/1391 شورای پول و اعتبار - 467 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره 253004/91 مورخ 23/09/1391 ; ابلاغ ممنوعيت اخذ هرگونه کارمزد براي دريافت حضوري قبوض از مشتريان توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري - 87 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 17/10/1391 ; ابلاغ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به شبکه بانکی کشور - 628 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره 292087/91 مورخ 02/11/1391 ; ابلاغ نسخه نهايي دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباري - 215 KB   PDF icon
35- بخشنامه شماره 294711/91 مورخ 04/11/1391 ; ابلاغ بند (2) مصوبه يک‌هزار و يک‌صد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 19/10/1391 شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهيلات ريالي صادراتي - 95 KB   PDF icon
36- بخشنامه شماره 294844/91 مورخ 04/11/1391 ; ابلاغ مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ 10/10/1391 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري در خصوص الزام درج شرط وصایت در قراردادهای سپرده‌گیری - 95 KB   PDF icon
37- بخشنامه شماره 298263/91 مورخ 08/11/1391 ; هشدار به بانک‌ها برای رعایت دقیق قوانین و مقررات نظارتی - 89 KB   PDF icon
38- بخشنامه شماره 306208/91 مورخ 15/11/1391 ; ارسال جدول تسهیلات و تعهدات کلان - 152 KB   PDF icon
39- بخشنامه شماره 311201/91 مورخ 19/11/1391 ; ابلاغ حداقل ضوابط مشتری معتبر، موضوع تبصره ذیل ماده (12) دستورالعمل حساب‌جاری به شبکه بانکی کشور - 195 KB   PDF icon
40- بخشنامه شماره 325334/91 مورخ 02/12/1391 ; ابلاغ مصوبه بیست و نهمین جلسه مورخ 1/11/1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت - 100 KB   PDF icon
41- بخشنامه شماره 332502/91 مورخ 08/12/1391 ; ابلاغ آئين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور و تغییر نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده از 70 به 30 درصد (منسوخ) - 198 KB   PDF icon
42- بخشنامه شماره 343185/91 مورخ 17/12/1391 ; ابلاغ مستثنی شدن طرحهای فولادی سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی از شمول مواد (11) و (15) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری - 223 KB   PDF icon
43- بخشنامه شماره 352010/91 مورخ 24/12/1391 ; ابلاغ آیین‌نامه ایجاد و تأسیس شعب به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت (منسوخ) - 240 KB   PDF icon
44- بخشنامه شماره 353546/91 مورخ 26/12/1391 ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند( 102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور - 520 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   88,679