گزارش تصویری پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
تعداد بازديدها:   1,852