روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد:

سود قطعي اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت در سالهاي 1378 و 1379 اعلام شد


روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

     براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سود قطعی اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت منتشر شده در سالهای 1378 و 1379 که در تاریخ های 1382 و 1383 سررسید گردیده است ، از مجموع سودهای علی الحساب پرداختی افزونتر نبوده ومبلغ دیگری دراین خصوص قابل پرداخت نخواهد بود.

       روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

تعداد بازديدها:   6,405