روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1384 بانک مرکزی منتشر شد

گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1384 بانک مرکزی منتشر شد

     متن کامل «گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1384» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این کتاب که توسط اداره بررسیها و سیاست‌های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است شامل سه قسمت «گزارش وضع اقتصادی کشور»، «عملیات بانک مرکزی » و «جداول آماری» می باشد.
     قسمت اول مشتمل بر 19 فصل: خلاصه‌ای از وضع اقتصادی جهان، خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران، تولید و هزینه ناخالص ملی ،‌کشاورزی ،‌انرژی،‌صنعت و معدن ،‌ساختمان و مسکن،‌حمل و نقل،‌بازرگانی داخلی ، امور اجتماعی ،‌بودجه و برنامه‌های مالی دولت‌،وضعیت بخش خارجی اقتصاد،‌روابط با سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی ،‌تحولات بازار ارز،‌بانکداری و سیاست‌های پولی و اعتباری ،‌بیمه بازار سرمایه ،‌روند قیمت‌ها و توسعه مالی می باشد .
     قسمت دوم شامل ارکان بانک مرکزی‌، سازمان و وضع اداری و ترازنامه وحساب سود و زیان بانک مرکزی  و قسمت سوم مشتمل بر 125 جدول ضمیمه آماری در زمینه‌های مختلف پولی ،‌مالی‌،ارزی و بخش واقعی اقتصاد می باشد .
     مطالب کتاب با 69 نمودار و 170 جدول داخل متن تکمیل شده است . شایان ذکر است دو فصل تحولات بازارارز و توسعه مالی امسال برای اولین بار در این کتاب گنجانده شده است .
برای مشاهده هر قسمت از کتاب بر روی نام آن قسمت کلیک کنید.

تعداد بازديدها:   10,453