از سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

      به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شـــــــاخص بهاي کالاها و خدمات مصـــرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1392 به عدد 6/176 رسيد که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در شهريورماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/41 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1391 معادل 1/40 درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   5,346