افزايش 0.7 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در مردادماه


شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1395 به عدد 221.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش داشته است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2.6 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1394 به‌میزان 3.3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.تعداد بازديدها:   4,068