تعیین نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی 

تعیین نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی 
نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور سال جاری مبلغ ١٢٩٠٠٠ ريال برای هر يورو (مبلغ ١١٠٠٠٠ ريال برای هر دلار امريکا) و ساير اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به يورو تعيين شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به بخشنامه‌ شماره ٩٨.۴۵٠۵٠٨ مورخ ١٣٩٨.١٢.٢٨ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور در پايان سال ١٣٩٨، به اطلاع می‌رساند، هيئت عامل بانک مرکزي ، با اصلاح جزء (الف) بند (١) بخشنامه اشاره شده و نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگري مالي ميان‌دوره‌اي منتهي به شهريور ماه سال ١٣٩٩ به شرح زیر اعلام کرد:

«الف) مبنای تسعير اقلام پولی دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای منتهی به شهريورماه ١٣٩٩ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی و تهيه صورت‌های مالی ميان‌دوره‌ای، مبلغ ١٢٩٠٠٠ ريال برای هر يورو (مبلغ ١١٠٠٠٠ ريال برای هر دلار امريکا) و ساير اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به يورو در پايان شهريورماه سال١٣٩٩ تعيين شود.»

در این بخشنامه آمده است، ضمن اعلام اين ‌که نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي کشور در پايان سال ١٣٩٩ مجدداً اعلام خواهد شد، خاطر نشان می‌سازد، ساير مفاد بخشنامه شماره ٩٨.۴۵٠۵٠٨ مورخ ١٣٩٨.١٢.٢٨ همچنان به قوت خود باقی است. 

در این بخشنامه تاکید شده است مدیران عامل بانک‏‏‏‏‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩۶.١۴٩١۵٣ مورخ ١٣٩۶.۵.١۶ مراتب را به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.‏‏‏‏‏‏


تعداد بازديدها:   7,834