روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد:

انتشار اسکناس پنجاه هزار ريالی

انتشار اسکناس پنجاه هزار ريالی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در امر مبادلات و امکان خدمات رسانی بیشتر شعب بانکها به مردم و اصلاح ترکیب پولی کشور مبادرت به چاپ ، انتشار و توزیع

اسکنای های جدید پنجاه هزار ریالی با تصویر
حضرت امام خمینی(ره) نموده است.
اسکناس های مذکور با مشخصات زیر از روز دوشنبه مورخ 21/12/1385 منتشر و در اختیار بانکها قرار می گیرد.
* مشخصات اسکناس جدید پنجاه هزار ریالی عبارت است از :
-رنگ اسکناس : نارنجی
-ابعاد اسکناس : 79×166 میلی متر
*  مشخصات روی اسکناس :
1-تصویر حضرت امام خمینی (ره) در سمت راست با چاپ برجسته .
2-طرح سه بعدی تصویر حضرت امام خمینی (ره) عیناً در سمت چپ و در خمیره کاغذ (واترمارک) و در زیر آن عدد 50000 به صورت روشن که در مقابل نور از دو طرف اسکناس قابل رویت می

باشند.
3-نخ امنیتی پنجره ای از نوع هولوگرافی با عرض 5/2 میلی متر با آرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تغییر رنگی در سطوح طرح درج شده بر روی آن با مقدار کمی تغییر زاویه تابش

نور قابل مشاهده خواهد بود. همچنین درج نوشته
بی رنگ 50000 در متن آن که در مقابل تابش نور به سهولت قابل رویت می باشد .
4-طرح مخفی در قسمت کتیبه پایین سمت چپ تصویر حضرت امام(ره) که با نوشته حروف انگلیسی پنجاه هزار ریال (FIFTY THOUSAND RIALS) با تغییر زاویه دید از روبرو مشخص خواهد

شد و همچنین در طرح کتیبه مجاور تصویر در سمت راست تصویر عدد 50000 به صورت عمودی درج گردیده است که این عدد از جهت عرضی به سهولت قابل رویت می باشد. برای مشاهده

این موارد می بایست اسکناس را به صورت خوابیده در کف دست و در مقابل تابش نور نه چندان زیاد در راستای دید چشم قرار داد.
5-سمت چپ و پایین ، سه نقطه برجسته ( دونقطه با هم در داخل یک کادر و یک نقطه به تنهایی در داخل یک کادر ) به صورت عمودی برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان

روشندل درنظر گرفته شده است.
6-سمت چپ و پایین ( در سمت راست علامت مخصوص روشندلان) بخشی از مبلغ اسمی اسکناس به صورت انگلیسی (50000) چاپ شده که با چاپ قسمت مکمل آن در پشت

اسکناس در مقابل نور قابل رویت می باشد. ( طرح See Through)
* مشخصات پشت اسکناس :
-نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران که درآن یکی از سخنان گهربار پیامبر اعظم (ص) بدین مضمون چاپ گردیده است :            
«  دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. »

روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتعداد بازديدها:   9,429