گزارش تصویری از جلسه انتخابات شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی، مردادماه ۱۳۹۶تعداد بازديدها:   3,044