اسکناس‌های از جریان خارج شده

۵۰۰۰ ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: تهران
تاریخ از جریان خارج شدن:  ۱۳۷۶/۰۲/۳۱

 

 
  
 

۵۰۰۰ ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: حرم مطهر حضرت معصومه (س)
تاریخ از جریان خارج شدن:۱۳۸۳/۰۶/۳۱

 

 
۱۰۰۰۰ ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: مجلس شورای ملی
تاریخ از جریان خارج شدن: ۱۳۷۶/۰۲/۳۱


 

 


۱۰۰۰۰ ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ از جریان خارج شدن: ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ 


 
تعداد بازديدها:   9,028