صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1388 » دستورالعمل اجرایی صندوق های قرض الحسنه بررسی شد
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

دستورالعمل اجرایی صندوق های قرض الحسنه بررسی شد


   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شورای پول و اعتبار در یکهزار و صدمین  جلسه مورخ 20/5/1388 ،‌ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را مورد بحث و بررسی قرار داد در همین زمینه مقرر گردید؛ به منظور حمایت ،تشویق و نظارت برحسن جریان فعالیت آنها در ارایه تسهیلات برای نیازهای ضروری واساسی جامعه وکمک های انساندوستانه و ترویج سنت عظیم قرض الحسنه به صورت زیر تقسیم بندی شوند:
1-صندوق های تک واحدی که در قالب صندوق های صنفی ، خانوادگی ،مسجد و اداری فعالیت می کنند، کماکان به فعالیت صحیح قرض الحسنه ادامه دهند.
2-متقاضیان تاسیس صندوق قرض الحسنه باید تمامی شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی را احراز و تا قبل از کسب شرایط و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق هیچ گونه فعالیت نخواهند داشت.
3-صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز می بایست برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ،شرایط خود را با آئین نامه مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند..
  لذا بر اساس مصوبه فوق و در اجرای مفاد بسته سیاستی – نظارتی لازم است کلیه صندوق های قرض الحسنه برا ی تطبیق شرایط  خود با مقررات موجود اقدام نمایند.