اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر ولی اله سیف

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)
دکتر اکبر کمیجانی

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
سید محمود احمدی

 

معاون ارزی

   (عضو هيأت عامل)
غلامعلی کامیاب

 

معاون اداری و مالی

   (عضو هيأت عامل)
بهمن مسگرها

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر پیمان قربانی

 

معاون حقوقی و امور مجلس

دکتر حسین نقره کار شیرازی

 

معاون فناوری های نوین

دکتر علی کرمانشاه

 

معاون نظارتی

فرشاد حیدری

تعداد بازديدها:   144,252