اداره آمار بانک ‌مرکزی:نـرخ تـورم در آذرماه 1391 معـادل 4/27درصد است

 خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آذرماه 1391 به شرح زیر است :
 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه 1391 به عدد 9/390 رسید.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1390 معادل 4/27درصد است.
 
 

 

تعداد بازديدها:   4,923