اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر علی صالح آبادی

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد طالبی

 

معاون ارزی

   (عضو هيأت عامل)
غلامرضا پناهی

 

معاون اداری و مالی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر ابوالفضل نجارزاده

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر پیمان قربانی

 

معاون حقوقی و امور مجلس

  
 دکتر سید امیر حسین طیبی فرد

 

معاون فناوری های نوین

دکتر مهران محرميان

 

معاون نظارت

دکتر فرهاد حنیفی

 


تعداد بازديدها:   376,321