اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر عبدالناصر همتی

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)
دکتر اکبر کمیجانی

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد طالبی

 

سرپرست معاونت ارزی

غلامرضا پناهی

 

معاون اداری و مالی

   (عضو هيأت عامل)
بهمن مسگرها

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر پیمان قربانی

 

معاون حقوقی و امور مجلس

دکتر حسین نقره کار شیرازی

 
 
 

معاون فناوری های نوین

ناصر حکیمی

 

معاون نظارت

دکتر فرهاد حنیفی

 

معاون بین الملل

حسین یعقوبی میاب


تعداد بازديدها:   218,206