دکتر سید امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس

دکتر سید امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس تاريخ تولد:
7 آبان 1345

پست الکترونیک:
a.tayyebifard@cbi.ir

تلفن تماس:29951​​​​​​​

سوابق اجرایی:

•    از 26 آبان 1397 تاکنون: معاون حقوقی و امور مجلس
•    از فروردین تا 25 آبان 1397: مدیرکل حقوقی
•    1394-1396: مدیر اداره امور مجلس
•    1389-1394: سرگروه (معاون) طرح‌ها و لوایح اداره امور مجلس
•    1386: اخذ پروانه مترجمي رسمي زبان انگليسي از قوه قضاييه براي شهر تهران
•    1382-1389: کارشناس اداره حقوقی
•    1375-1382: محقق دایره قراردادها و دعاوی بین‌المللی اداره حقوقی

سوابق تحصیلی:

•    1385-1390: دکترای حقوق بین‌الملل عمومی از واحد علوم و تحقیقات
•    1368-1371: فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی-تهران
•    1369: پذیرفته شده در دوره فوق لیسانس حقوق بین‌الملل عمومی- دانشگاه شهید بهشتی
•    1364-1368: لیسانس حقوق قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره های آموزشی:

•    شرکت در دوره «جنبه‌های حقوقی موسسات مالی بین‌المللی»، برگزار شده با همکاري صندوق بين‌المللي پول در محل موسسه آموزشی منطقه‌ای سنگاپور، از 16 تا 20 آذر 1396؛
•    حضور در دوره «چارچوب‌های حقوقی بانکداری مرکزی و بخش مالی»، برگزار شده با همکاري صندوق بين‌المللي پول در محل موسسه آموزشی منطقه‌ای سنگاپور، از 10 تا 21 شهریور 1395؛
•     شرکت در «کارگاه آموزشی نحوه تدوین قانون برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر اقدامات مقابله با تروریسم»، برگزار شده با همکاري بخش حقوقي صندوق بين‌المللي پول در محل موسسه آموزشی وین (JVI)، اتريش، از 13 تا 17 مرداد 1384.

تألیف‌ها و ترجمه‌ها:

•    کتاب «حقوق بین‌المللی پول»، جلد نخست، صندوق بین‌المللی پول، شهردانش، 1396؛
•    مقاله «حاکمیت پولی دولت‌ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بین‌المللی پول»، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 36، دانشگاه علامه طباطبایی، بهار 1391؛
•    مقاله Establishment and Operations of Private Banks & Credit Institutions in Iran ، مجله Money and Economy، جلد پنجم، شماره 1، پژوهشکده پولی و بانکی، زمستان 2008؛
•    مقاله «بررسی مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران»، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 2-3، زمستان 84 و بهار 85 ؛
•    مقاله «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره 32، تابستان 1384؛
•    ترجمه کتاب «حقوق تجارت بین‌الملل» (Export Trade تألیف کلایو ام. اشمیتف)، به اتفاق تعدادی از دانشجویان ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی، انتشارات سمت، 1378؛
•    دستیار تحقیق در تألیف کتاب «مسوولیت بین‌المللی» زیر نظر جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، در سال 1367.   
 


تعداد بازديدها:   26,567