مصوبات هيأت وزيران

حقوق شهروندي در نظام اداري - 4.76 MB   PDF icon
آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی - 168 KB   PDF icon
آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي - 67 KB   PDF icon
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 1 و بند "ج" تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي - 74 KB   PDF icon
الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا - 71 KB   PDF icon
آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) - 111 KB   PDF icon
آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها - 35 KB   PDF icon
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)  
آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانک هاي خارجي در ايران - 438 KB   PDF icon
حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک خصوصي در داخل کشور و در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ( مصوبه 117772/ت40881 هـ مورخ 14/7/1387 هيات وزيران )  
آیین‌نامه مستند‌سازی جریان وجوه در کشور - 86 KB   PDF icon
حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی - 142 KB   PDF icon
تصویبنامه درخصوص تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا( مصوبه شماره 1677/ت57435ه مورخ 1399/01/11) - 314 KB   PDF icon
اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی( مصوبه شماره 147522/ت56758 ه مورخ 1398/11/19) - 61 KB   PDF icon
آیین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی( مصوبه شماره 92986/ت 57101ه مورخ 1398/07/22) - 2.44 MB   PDF icon
آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 5 مکرر قانون صدور چک(مصوبه شماره 72208/ت56579 ه مورخ 1398/06/12) - 68 KB   PDF icon
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند ت ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مصوبه شماره 132346/ت 54665 ه مورخ 1398/10/15) - 1.98 MB   PDF icon
آیین نامه نظام سنجش اعتبار( مصوبه شماره 39151/ ت 55296 ه مورخ 1398/04/04) - 476 KB   PDF icon
تصویبنامه درخصوص حذف جزءهای ۳ و ۴ بند (ج) تصمیم نامه شماره 50582/84570 مورخ 1393/07/26 در خصوص سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند(ج) تصمیم نامه یادشده ( مصوبه شماره 148625/ت 57103 ه مورخ 1398/11/20) - 872 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   260,440