شورای فقهی بانک مرکزی

«شورای فقهی بانک مرکزی» عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶، جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الرعایه شد.

متن ماده (۱۶) قانون برنامه ششم توسعه تاکید می‌کند: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».
 
براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده، اعضای شورای فقهی عبارتند از:

* پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
* رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
* یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
* یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
* یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارت‌اند از:

* جناب آقاي دکتر علی صالح‌آبادی (رئیس کل بانک مرکزی)
* حضرت آيت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)
* حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دکتر حسن‌آقا نظری
* حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دکتر مجید رضايی
* حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر محمدحسین حسين‌زاده بحرينی
* جناب آقاي دکتر اکبر کميجانی
* جناب آقاي دکتر یداله اثنی عشری
* جناب آقای دکتر علی خورسندیان


همچنین مصوبات جلسات یکم تا پنجاهم «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس قرار گرفته است.


تعداد بازديدها:   3,351