موارد قانونی

حق تأليف:

حق انحصاری نشر و پخش و تمام حقوق مادی و معنوی مربوط به محتوای اين پايگاه، از جمله شامل کليه تصاوير و متون موجود، متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بوده و مشمول حمايت‌های مقرر در قانون تجارت الکترونيک (مصوب 1382) به ويژه مواد62 و 74 آن قانون می‌باشد.

بانک مرکزی اجازه می‌دهد:
ـ برای استفاده‌ی شخصی و غيرتجاری، مطالب موجود در اين پايگاه فراخوان (download) شده، نمايش داده شوند يا چاپ گردند.
ـ به صفحه‌ی نخست (homepage) يا ساير صفحات اين پايگاه پيوند (link) برقرار گردد.
ـ بخشی از مطالب اين پايگاه استخراج و با ذکر منبع آن مورد استفاده قرار گيرد. 

برای اخذ هرگونه مجوز ديگر جهت استفاده از مطالب ارايه ‌شده در اين پايگاه خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمائيد.


شرط عدم مسووليت:

اطلاعات موجود در اين پايگاه به منظور مراجعه همگان تهيه گرديده است. گرچه تلاش فراوان شده تا اطلاعات مزبور به هنگام و درست باشند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، درستی يا کامل بودن محتوای آن يا هرگونه خسارت احتمالی که در نتيجه‌ی استفاده از اطلاعات يادشده وارد شود را تضمين نمی‌کند و مسووليتی نيز در قبال آن به عهده نمی‌گيرد.

در خصوص پيوند‌هايی (links) که به منظور سهولت در استفاده ارايه شده‌اند نيز، بانک مرکزی هيچ‌گونه مسووليتی نسبت به محتوای آنها يا هر پايگاه ديگری که به اين پايگاه دسترسی داشته يا متصل باشند، به عهده نخواهد گرفت.

بانک مرکزی اين حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا اطلاعات منتشرشده، زمان انتشار و شيوه‌های مورد استفاده برای توليد اطلاعات را تغيير دهد. همچنين اين امکان وجود دارد که انتشار اطلاعات فوق در آينده ادامه پيدا نکند.

 

حفظ اسرار و اطلاعات:

مطالب زير ناظر بر پايگاه اينترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با نشانی www.cbi.ir  و بيانگر رويه آن بانک در خصوص پردازش اطلاعات شخصی مربوط به بازديدکنندگان از پايگاه يادشده می‌باشد. ارتباط با ساير پايگاه‌های موجود در پايگاه بانک مرکزی مشمول اين رويه نخواهد ‌بود.

پايگاه بانک مرکزی تنها در صورت اتصال بازديدکنندگان،‌ مشخصات و نشانی پروتکل اينترنتی و اطلاعات مربوط به زمان اتصال، مانند مدت بازديد و نوع مرورگر (browser) مورد استفاده آنها را ثبت و ذخيره‌ می‌نمايد. اين اطلاعات صرفاً به منظور اداره‌ی سيستم و ارايه گزارش‌های آماری (بدون ذکر نام بازديدکننده) مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا استفاده از اين پايگاه مورد ارزيابی قرار گيرد.

اين بانک برای جمع‌آوری اطلاعات بازديدکنندگان، از Cookie استفاده نمی‌کند. Cookie عبارت است از يک فايل متنی کوچک که هنگام مشاهده يک پايگاه اينترنتی ممکن است در دستگاه رايانه شما ايجاد و ذخيره گردد. Cookie ابزاری است که برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بازديدکنندگان از پايگاههای اينترنتی مورد استفاده قرار می‌گيرد.تعداد بازديدها:   214,812