دکتر مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین

دکتر مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین

سال تولد:
1352 

پست الکترونیک:
m.mahramian@cbi.ir

تلفن تماس: 
29951​​​​​​​​​​​​​​

سوابق اجرایی
•    عضو یا رئیس هیئت مدیره ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش ـ 1392 تا 1398
•    معاون شبکه – شرکت خدمات انفورماتیک ـ  1392 تا 1398
•    مدیرعامل –  شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش   
•    عضو هیئت مدیره –  شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز ـ  1389 الی 1392
•    مدیر تحقیقات فناوری‌های بانکی – شرکت خدمات انفورماتیک ـ   1390 الی 1392
•    مدیر تحقیقات و پشتیبانی فنی شبکه – شرکت خدمات انفورماتیک ـ 1375 الی 1390
•    پژوهشگر – مرکز تحقیقات و فن‌آوری پزشکی دانشگاه تهران ـ 1374 الی 1376
•    کارشناس نرم‌افزار – مرکز تحقیقات مخابرات ایران ـ 1374

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی، الکترونیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلي‌تكنيك تهران)
کارشناسی ارشد الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف

جوایز ملی و بين المللی
•    گواهینامه ساخت پايانه سازگار با استاندارد DVB-RCS از  SATLABS (زيرمجموعه آژانس فضایی اروپا)
•    رتبه سوم تحقیقات توسعه‌ای در جشنواره‌ی بیست و هفتم خوارزمی، 1393
•    رتبه سوم تحقیقات توسعه‌ای در جشنواره‌ی بیست و سوم خوارزمی، 1389
•    رتبه دوم تحقیقات توسعه‌ای در پانزدهمین جشنواره خوارزمی، 1381

سوابق آموزشی 
تدريس دروس مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های:
•    دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•    دانشگاه شاهد
•    دانشگاه بین المللی امام خمینی 
•    دانشگاه علم و صنعت ایران (شعبه‌ی اراک)
•    دانشگاه آزاد 

سوابق پژوهشی
•    بيش از 20 مقاله‌ی کنفرانس  و 8 مقاله ژورنال در حوزه‌های مختلف (شبکه، DNA Computing، مخابرات ماهواره‌ای، کنترل و ...)
•    پروژه‌های آینده‌پژوهی حوزه بانکی
•    استاد راهنما و یا مشاور (حدود 30 پایان‌نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد)تعداد بازديدها:   48,101