دکتر فرشاد محمدپور، معاون نظارت

اطلاعات تحصیلی و حرفه ای

- دکتری حسابداری - دانشگاه تهران 
- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)
- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی (استان تهران)
- عضو انجمن حسابداران خبره ایران
- استاد مدعو دانشگاه تهران(دانشکده مدیریت) و دانشگاه خوارزمی 

سوابق کاری

- عضو هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی
- عضو هیات مدیره بانک کارآفرین
- رئیس هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین 
- رئیس هیات مدیره موسسه تامین آتیه کارکنان کارآفرین 
- رئیس هیات مدیره شرکت حسابرسی تدبیر برتر 
- نایب رئیس هیات مدیره گروه مالی کارآفرین 
- نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین
- معاون مدیرعامل در امور مالی و مجامع بانک کارآفرین 
- رئیس کمیته سرمایه گذاری بانک کارآفرین
- مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر
- عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید (حوزه: مالی و حقوقی)
- نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (حوزه: سرمایه گذاری، نظارت، ارزشگذاری)
- عضو شورای عالی کانون بانکها و موسسات خصوصی
- رئیس کمیته حسابرسی شرکت بیمه کارآفرین
- عضو کارگروه آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران
- عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس
- عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خارگ
- عضو کمیته حسابرسی شرکت فولاد خوزستان
- مدیر فنی حسابرسی در موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام 
- سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی هشیار بهمند
- کارشناس سابق حسابداری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 


سوابق تدریس دانشگاهی

- تدریس دروس حسابرسی 1 و 2 و مالی (اصول حسابداری، حسابداری میانه) در دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)، دانشگاه خوارزمی و ... . 

سوابق تدریس حرفه ای و سازمانی

- تدریس دوره های عمومی مالی، حسابرسی، بودجه بندی، مسائل خاص حسابداری، مالی برای مدیران غیر مالی، استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، استانداردهای حسابرسی و ... در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی(بورسی و غیر بورسی) مختلف (بالغ بر 70 سازمان و شرکت)
 


تعداد بازديدها:   64,076