غلامعلی کامیاب معاون بین الملل

غلامعلی کامیاب معاون بین الملل

مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی: غلامعلی کامیاب
 • تاریخ تولد: 01/09/1329
 • پست الکترونیک:a_kamiab@yahoo.com


سوابق تحصیلی

 • M.B.A 1980 آمریکا
 • لیسانس حسابداری-1353 دانشگاه تهران
 • دیپلم ریاضی-1349


دوره های آموزشی

 • متدولوژی تراز پرداخت‌ها- صندوق بین‌المللی پول
 • بانکداری اسلامی- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • قراردادهای فروش بین‌المللی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • بانکداری مرکزی-استیت بانک پاکستان


خلاصه سوابق کاری
الف: سوابق کاری در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 • متصدی رسیدگی اسناد اداره حسابداری کل و بودجه
 • حسابدار اداره حسابداری کل و بودجه
 • رئیس دایره دفاتر معین اداره حسابداری کل و بودجه
 • رئیس دایره رسیدگی و تسویه اداره حسابداری کل و بودجه
 • معاون ارزی اداره حسابداری کل و بودجه
 • مدیر اداره حسابداری کل و بودجه
 • مدیر اداره دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز
 • مدیر اداره آمار و تعهدات ارزی
 • مدیرکل سیاستها و نظارت ارز
 • مدیرکل نظارت و تعهدات ارزی
 • مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی
 • معاون ارزی بانک مرکزی


ب: سوابق کاری غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 • حسابرس  موسسه حسابرسی پارس
 • مدرس موسسه علوم بانکی
 • عضو هیات مدیره  شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
 • عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک
 • مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
 • عضو هیات مدیره  شرکت داده‌پردازی ایران
 • رئیس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک
 • معاون مدیرعامل بانک سامان
 • عضو کمیته حسابرسی بانک اکو
 • عضو هیات مدیره  بانک ایران زمین
تعداد بازديدها:   24,453