دکتر محمد آرام، معاون ارزی

سوابق تحصيلی 
Doctor Business Administer  دانشگاه  Bordeaux 
Master2(MBA) دانشگاه  Bordeaux 
كارشناسی ارشد مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)
كارشناسی مديريت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)

سوابق مدیریتی
مديرعامل شركت سرمايه گذاری های خارجی ايران 
مدیرعامل شركت تأمين سرمايه امين 
مدير پژوهش و مطالعات راهبردی شركت سرمايه گذاری تدبير 
مدیر عامل  و عضو هیات مدیره شركت ليزينگ ايران و شرق 
عضو هیات مدیره بنياد تعاون قوه قضائیه 
عضو هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما 
مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت، امین سامان 
مدیر صندوق سرمایه گذاری امین گلوبال 
رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری امین آوید
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سپهر ایرانیان 
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا 
عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ها  

سوابق مشاوره ای
مشاور مدیرعامل بانک تجارت (اصلاح ساختار مالی و سرمايه گذاری بانك با هدف افزايش سودآوری و افزايش فعاليتهای ارزی)
مشاور مدیر عامل بانک گردشگری (اصلاح ساخار مالی، سرمايه گذاری و سازمانی بانك با هدف افزايش نقد شوندگی دارائی بانك و انطباق با موازين بانك مركزي)
مشاور مدیر عامل بانک صادرات ایران(توسعه فعاليت‌های بين المللی)
مشاور تولیت آستان قدس رضوی(مشاور مالی و بانکی)
مشاور تاسیس بورس بین المللی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (تاسیس بورس بين المللي كيش و مذاكره با سرمايه گذاران نهادهاي بين المللي)
مشاور مدیرعامل بانک های ملت و توسعه صادرات (تاسیس تامین سرمایه ملت و تامین سرمایه آرمان)
مشاور بانک ملت (مدير پروژه ارزيابی خسارت بانك ملت از خزانه داری انگلستان و وصول خسارت)

ترجمه و تألیف
-بانكداری سرمايه‌گذاری (مفاهيم و مطالعات موردي) - صنعت سرمايه گذاري و مورد كاوي پنج بانك سرمايه گذاري بزرگ بين-المللی (با مدیریت آقای دکتر طالبی)
-پذيره نويسی و انتشار اوراق بهادار (مفاهيم و مدل‌هاي عملياتي) - فرآيند پذيره‌نويسي، قيمت گذاري و عرضه انواع اوراق بهادار 
-كاربرد حق اختيار معامله در قراردادهای نفتی، تهران: مجله تدبير شماره 118 آذرماه سال 1380
-امكان سنجی فقهی تأسيس بورس آتی نفت در جمهوري اسلامي ايران، تهران: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) بهار 1384 
-بانكهای سرمايه گذاری راهكار اجرای پياده سازی اصل 44، مجله بورس زمستان 1386
-Designing compatible model of share issue privatization for Tehran stock exchange (TSE)- Management science letters- DEC-2011
-Islamic justification of derivative instruments - International journal of Islamic financial services .vol4, no 3 - OCT-DEC 2002
-Islamic justification of Futures contracts - انديشه صادق شماره 2 و 5 – بهار 1380


 


تعداد بازديدها:   76,726