اسامی شعب توزیع کننده اسکناس نو در استان تهران

فهرست اسامی شعب توزیع کننده  اسکناس نو اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به‌منظور تامین نیازهای مردمی در آستانه سال نو،‌50 شعبه منتخب بانک‌های ملی ایران و تجارت در استان تهران از روز شنبه مورخ 19/12/1391‌ اسکناس نو توزیع می‌کنند.
فهرست اسامی شعب منتخب یادشده به شرح زیر است:

تعداد بازديدها:   15,358