افزایش 22 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 94

 


تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 4173.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 759.1 هزار ميليارد ريال (معادل 22.2 درصد) و نسبت به 11 ماهه سال 1394 مبلغ 690.8 هزار ميليارد ريال (معادل 19.8 درصد) افزايش داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ  2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزايش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.
جدول زیر بیانگر «هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394» است. ملاحظه مي‌شود از 1219.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار ميليارد ريال) برای تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1394 است.


 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
 تعداد بازديدها:   6,749