​توزیع اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیربانک مرکزی به مناسبت اعیاد قربان و غديرخم از طريق شعب منتخب بانک های عامل اسکناس و مسکوک نو توزیع می کند.
 


 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شعب منتخب بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، ملت، کارآفرين و پارسیان اسکناس نو 5.000 ريالي و 10.000ريالي و مسکوک نيکل از تاریخ 24 الی 29 شهریورماه توزیع خواهند کرد.

ضمناً اطلاع‌رساني در خصوص نحوه توزيع اسکناس در ساير شهرستان‌ها با هماهنگي ناظران پولي از طريق روابط عمومي بانک‌ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.تعداد بازديدها:   8,016