جداول گزیده آمارهای اقتصادی شهریور ماه 1395 منتشر شد


نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به شهریورماه 1395 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نشریه الکترونیکی ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.


گزیده آمارهای اقتصادی را اینجا بخوانید.تعداد بازديدها:   4,255