به ریاست بانک مرکزی ایران،

اجلاس هيأت خدمات مالي اسلامي در مالزی برگزار می شود


پانزدهمين جلسه مجمع عمومي سالانه و سي‌امين جلسه شوراي عالي هيأت خدمات مالي اسلامــــي (IFSB) روز ششم آوريل 2017 مصادف با هفدهم فروردين‌ماه 1396 در کوالالامپور مالزي به ریاست قائم مقام  بانک مرکزی ایران برگزار مي‌شود.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در حاشيه این اجلاس، نشست‌ها و سخنراني‌هاي جانبي در روزهاي چهارم و پنجم آوريل مقارن با پانزدهم و شانزدهم فروردين‌ماه نیز برنامه ریزی شده است. اکبرکميجاني قائم مقام بانک مرکزي به عنوان يکي از سخنرانان کليدي در خصوص نقش و جايگاه IFSB در ارتقاي ثبات نظام مالي کشورهاي اسلامي در این اجلاس سخنراني خواهد کرد.
در اجلاس سال جاري، با توجه به خاتمه دوره مسئوليت دبيرکل فعلي این هیآت، دبيرکل جديد که بالاترين مقام اجرايي آن محسوب مي‌شود، برگزيده خواهد شد و بدین لحاظ اين دوره از اهميت افزونتري برخوردار است. 
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رييس دوره‌اي هيأت خدمات مالي اسلامي متولي برگزاري پانزدهمين جلسه مجمع عمومي سالانه و سي‌امين جلسه شوراي عالي این سازمان است.
پيش از اين نیز در سال 2005 ميلادي جلسات مجمع عمومي سالانه و شوراي عالي هيأت خدمات مالي اسلامي به ریاست بانک مرکزي ايران برگزار شد.
گفتنی است هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) در سال 2002 ميلادی تأسيس شده و دبيرخانه آن در کشور مالزي واقع است. این سازمان با 188 عضو متشکل از 70 مقام مقررات‌گذار و نظارت مالي، 8 سازمان بين‌المللي و 110 نهاد مالي فعال در 57 کشور دنيا، در حال حاضر از اعتبار و جايگاه مهمي در ميان سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشي مشابه با کميته نظارت بانکي بال، سازمان بين‌المللي کميسيون‌هاي اوراق بهادار و انجمن‌ بين‌المللي ناظران بيمه‌اي را در حوزه‌هاي بانکداري، بازار سرمايه و بيمه اسلامي ايفا مي‌کند. هدف و مأموريت اصلي هيأت خدمات مالي اسلامي، ارتقاي ثبات و سلامت صنعت مالي اسلامي مشتمل بر بانکداري، بازار سرمايه و بيمه از طريق تدوين‌ استانداردها و رهنمودهاي نظارتي ماست. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ايران از ايده‌پردازان و بنيان‌گذاران سازمان يادشده به شمار مي‌رود و از بدو تأسيس سازمان مذکور تاکنون، وفق ترتيبات اساسنامه‌اي، عضو دايمي ارکان اصلي آن بوده است. 
تاکنون هيأت خدمات مالي اسلامي در راستاي اهداف و مأموريت‌هاي خود، 18 سند متضمن استانداردهايي براي ارتقاي ثبات مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي در زمينه‌هاي مختلف بانکي،‌ بازار سرمايه و بيمه منتشر کرده است.تعداد بازديدها:   7,621