جلسات شوراي عالي و مجمع عمومي ساليانه IFSB برگزار شد


جلسات شوراي عالي و مجمع عمومي ساليانه هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) با حضور نمايندگان بانک مرکزي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار در مالزي برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس تصمیمات سی‌امین جلسه شورای عالی IFSB که در حکم هيأت مديره آن است،‌ يکي ديگر از استانداردهاي مهم آن سازمان در زمينه بازار سرمايه تحت عنوان «الزامات افشا و شفافيت در ابزارهای بازار سرمایه اسلامی» تأييد و مقرر شد به عنوان نوزدهمين استاندارد IFSB به صورت عمومي منتشر شود.
همچنین در این جلسه، حسابرس مستقل جدید IFSB تعیین و قرار شد برای تصویب و تایید نهایی به مجمع عمومی پیشنهاد شود.

لازم به ذکر است با توجه به خاتمه دوره مسئولیت آقای جاسم احمد دبیرکل فعلی که از سال 2011 مسئولیت دبیرکلی آن سازمان را بر عهده داشت، مقرر شد با محوريت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دوره ای IFSB در سال 2017 مجددا از طريق اعلام مراتب به تمام اعضای شورا برای معرفی کاندیدا و متعاقبا مصاحبه با افراد معرفی شده در کمیته مصاحبه و گزینش که یکی از اعضای آن نیز نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، تشريفات انتخاب دبیرکل تکرار شده و نتیجه در اجلاس آتی شورای عالی برای تصمیم گیری نهایی ارایه شود.
در اين جلسه دکتر کمیجانی به نمایندگی از طرف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رييس IFSB در سال 2017، از تلاش‌ها و زحمات آقاي جاسم احمد قدرداني کرد.
صورت های مالی حسابرسی شده سازمان در سال2016 میلادی نیز در این جلسه مطرح و پس از تایید، ‌مقرر شد در جلسه مجمع عمومی IFSB ارایه و تصویب شود.
در سی امین جلسه شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی، گزارش عملکرد IFSB در راستای برنامه استراتژیک آن سازمان از حیث مواردی چون تعداد استانداردها و اسناد منتشره، کمک های فنی به اعضا، برگزاری کارگاه های آموزشی، اجرای استانداردهای منتشره در کشورهای عضو و نتایج سنجش میزان رضایت‌مندی اعضا از عملکرد IFSB مطرح، تایید و مقرر شد این گزارش در جلسه مجمع عمومی ارایه شود.
شايان ذکر است اجلاس آتی شورای عالی که در ماه دسامبر سال جاري ميلادي برگزار می شود مجددا در کشور مالزی و به ریاست رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.
در پانزدهمين جلسه مجمع عمومي ساليانه IFSB نيز تصميمات متخذه در شوراي عالي در خصوص صورت‌هاي مالي سازمان در سال 2016، حسابرس مستقل، گزارش عملکرد سازمان بر مبناي برنامه استراتژيک آن مطرح و تأييد نهايي شد. ضمن آن که از خدمات و تلاش‌هاي دبيرکلIFSB  در جلسه مجمع نيز تجليل شد. 
 تعداد بازديدها:   6,627