​شاخص بهای تولیدکننده فروردین ماه منتشر شد

​شاخص بهای تولیدکننده فروردین ماه منتشر شد

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۵.۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردين ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۶.۳ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در فروردين ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۲ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

تعداد بازديدها:   4,719