اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص مرحله دوم تعیین تكلیف سپرده سپرده گذاران فرشتگان

 آغاز تعیین تكلیف سپرده های تا مبلغ 121010 میلیون ریال سپرده گذاران تعاونی فرشتگان از 19 خرداد

در ادامه برنامه تعیین تكلیف سپرده سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می رساند مرحله دوم از تاریخ 19 خردادماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مرحله دوم، سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ 121010 میلیون ریال توسط موسسه اعتباری كاسپین تعیین تكلیف می شود.
سپرده گذاران محترم می توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری كاسپین سپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
تعیین تكلیف سپرده های تا مبلغ  121010 میلیون ریال براساس برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اجرایی می شود.
شایان ذكر است، براساس اطلاعیه مورخ 26 اردیبهشت بانک مرکزی و آغاز کار شعب بیست گانه موسسه اعتباری کاسپین در روز 1217 اردیبهشت ماه، تعیین تكلیف سپرده های کمتر از 100 میلیون ریال در موسسه مذكور از روز 1218 اردیبهشت ماه آغاز و با استقبال سپرده گذاران مواجه شده است.
فرآیند حل و فصل سپرده های تا سقف 100 میلیون ریال تا تاریخ 18 خرداد سال جاری ادامه دارد که با تکمیل این روند، 31917 هزار و 131912 نفر از مجموع 41518 هزار و 181216 نفر سپرده گذار (1817 درصد) تعاونی منحله فرشتگان، تعیین تکلیف می شوند.
بر این اساس، با پایان مرحله دوم، 1910 درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تكلیف خواهند شد.تعداد بازديدها:   11,908