​نماگرهای اقتصادی پاییز 1395 منتشر شد

​نماگرهای اقتصادی پاییز 1395 منتشر شد

نماگرهای اقتصادی شماره 86، مربوط به سه ماهه سوم سال 1395 منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 86 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.تعداد بازديدها:   5,333