انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان 1395

انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان 1395

نماگرهای اقتصادی شماره 87، مربوط به سه ماهه چهارم سال 1395 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 87 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.تعداد بازديدها:   6,545