اطلاعیه مرحله چهارم

آغاز تعیین تکلیف سپرده های تا یک میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان از 24 تیرماه

آغاز تعیین تکلیف سپرده های تا یک میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان از 24 تیرماه

پيرو اطلاعيه های منتشرشده از سوی بانك مرکزی درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غيرمجاز منحله فرشتگان با عامليت موسسه اعتباری كاسپين به اطلاع می رساند چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از روز شنبه 24 تیرماه آغاز و به مدت 14 روز کاری در شعب هشتادگانه این مؤسسه ادامه خواهد داشت.
بر این اساس سپرده گذاران محترم می توانند به منظور تعيين تكليف سپرده خود مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط موسسه اعتباری كاسپين به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.
صاحبان حساب های مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز می توانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده در وب سایت این موسسه اقدام کنند.
لازم به ذکر است، دارندگان سپرده های زیر 500 میلیون ریال نیز می توانند همچنان برای تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده درخصوص سپرده های زیر یک میلیارد ریال در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین، طی روال سابق به شعب هشتادگانه مراجعه کنند.
همانگونه که بارها تاکید شده مبالغ پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب است و یادداشتی در این خصوص هنگام مراجعه سپرده گذاران در اختیار آنها گذاشته می شود. تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی تمامی دارایی های تعاونی منحله فرشتگان و ارزیابی آنها صورت می گیرد.
 تعداد بازديدها:   9,925