بر اساس آمار بانک مرکزی ؛

بازگشت تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد / تورم تیرماه به 10.3 درصد رسید

بازگشت تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد / تورم تیرماه به  10.3 درصد رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه 1395 معادل 10.3 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران طبق سال پايه 100=1390 ، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1396 به عدد 266.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش يافت. ضمناً بر اساس این گزارش شاخص اشاره شده در تيرماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.9 درصد افزايش داشته است.تعداد بازديدها:   6,417