جذب 11 میلیارد و 800 میلیون دلار تسهیلات مالی خارجی در دولت یازدهم

جذب 11 میلیارد و 800 میلیون دلار تسهیلات مالی خارجی در دولت یازدهم

میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح های سرمایه ای در ایران در طول دولت یازدهم 11 میلیارد و 800 میلیون دلار است که در قالب 36 طرح در کشور اجرایی می شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در كشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانك مركزی و برداشت نادرست برخی رسانه ها به آگاهی می رساند، آمار اعلامی توسط آقای دكتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تأمین مالی طرح‌های زیر‌بنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرایند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.

بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات‌اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است.

این گزارش حاكی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح ها در دولت نهم در قالب 89 طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری 3.4 میلیارد، در دولت دهم با 29 طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری 3.9 میلیارد و در دولت یازدهم با 36 طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری 11.8 میلیارد بوده است.تعداد بازديدها:   5,171