شاخص بهای تولیدکننده مردادماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده مردادماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1395 به‌میزان 7.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:

  • -  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1396 به عدد 243.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش داشته است.
  • -  این شاخص در مرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 10 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


تعداد بازديدها:   3,397